PRAAT MEE

Wij staan graag in contact met de omgeving van de Grote Beer en staan open voor uw input. Denkt u met ons mee?

We vinden het belangrijk om in goed contact te staan met de omgeving van de Grote Beer. Daarom zijn we in gesprek gegaan met omwonenden over onze plannen. We gingen in gesprek over de invulling van de onderste verdieping (de plint) en de inrichting van de buitenruimte rondom het gebouw, om zo te kijken wat de wensen en idee├źn daarvoor zijn. Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. U wordt dan op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

PLANNING

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

01

Informatie

18 februari 2021

We vinden het belangrijk om in goed contact te staan met de omgeving van de Grote Beer. Daarom organiseerden we op 18 februari een informatiebijeenkomst over de plannen van woongebouw Grote Beer.
02

Ter inzage legging

Verwachting: week 18 2021

Het ontwerp-bestemmingsplan wordt naar verwachting in week 18 van 2021 door de gemeente gepubliceerd. Het ligt dan zes weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kunt u uw mening en opmerkingen, ook wel zienswijzen genoemd, kenbaar maken.
03

Participatie

19 mei 2021

We vinden het belangrijk om in goed contact te staan met de omgeving van de Grote Beer. Daarom organiseerden we op woensdag 19 mei een tweede participatiebijeenkomst. We gingen met u in gesprek over de invulling van de onderste verdieping (de plint) en de inrichting van de buitenruimte rondom het gebouw, om te kijken wat uw wensen en ideeën daarvoor zijn.
04

Vergunning

10 september 2021

We hebben op 10 september 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw. Op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt, kan de gemeente besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarna is het mogelijk om tijdens een periode van zes weken bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning.
05

Bestemmingplan

30 september 2021

Op 30 september 2021 is het bestemmingspland vastgelegd. Na zes weken ter inzage legging beoordeelt en reageert de gemeente op de ingediende zienswijzen. Het kan zijn dat het bestemmingsplan naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen wordt aangepast.
06

Onherroepelijk

Verwachting: Q4 2021

Huidige fase

Het bestemmingplan is onherroepelijk, dat wil zeggen definitief. Op basis van het nieuwe vastgestelde bestemmingsplan kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van het woongebouw aan de Grote Beer.
07

Start bouw

Verwachting: eind Q4 2021

Afgifte omgevingsvergunning. Als er geen bezwaren meer zijn, is de vergunning onherroepelijk en kunnen we starten met de bouw.
Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in! Aanmelden

Blijf op de hoogte, schrijf je nu in!

AANMELDEN