ONS PLAN

Wij nemen u graag mee in de aanleiding en onze visie op het plan de Grote Beer.

Rotterdam ontwikkelt zich naar een stad met meerdere stadsharten. De Alexanderknoop is een van deze beoogde stadsharten. De gemeente Rotterdam heeft een grote behoefte aan betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen. De gemeenteraad heeft daarom een Actieplan Middenhuur vastgesteld met als doel: tot 2030 minstens 8.000 nieuwe huurwoningen bouwen voor Rotterdammers met een middeninkomen. Dit moet er mede voor zorgen dat deze groep in de stad blijft wonen.

ALEXANDERS WONEN

De komende jaren zal er binnen de stad gebouwd worden. Bij deze verdichting ligt de focus op groei, als de motor van een (nog) betere stad. Met een goede bereikbaarheid en alle voorzieningen in de buurt, is de Alexanderknoop een ideale locatie om te wonen. Het plan van Dura Vermeer Bouw Zuid West draagt met circa 195 huurwoningen, waarvan 85% in het middensegment, bij aan de opgave van de gemeente.

PLANNING

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

01

Informatie

18 februari 2021

We vinden het belangrijk om in goed contact te staan met de omgeving van de Grote Beer. Daarom organiseerden we op 18 februari een informatiebijeenkomst over de plannen van woongebouw Grote Beer.
02

Ter inzage legging

Verwachting: week 18 2021

Het ontwerp-bestemmingsplan wordt naar verwachting in week 18 van 2021 door de gemeente gepubliceerd. Het ligt dan zes weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kunt u uw mening en opmerkingen, ook wel zienswijzen genoemd, kenbaar maken.
03

Participatie

19 mei 2021

We vinden het belangrijk om in goed contact te staan met de omgeving van de Grote Beer. Daarom organiseerden we op woensdag 19 mei een tweede participatiebijeenkomst. We gingen met u in gesprek over de invulling van de onderste verdieping (de plint) en de inrichting van de buitenruimte rondom het gebouw, om te kijken wat uw wensen en ideeën daarvoor zijn.
04

Vergunning

10 september 2021

We hebben op 10 september 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw. Op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt, kan de gemeente besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarna is het mogelijk om tijdens een periode van zes weken bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning.
05

Bestemmingplan

30 september 2021

Op 30 september 2021 is het bestemmingspland vastgelegd. Na zes weken ter inzage legging beoordeelt en reageert de gemeente op de ingediende zienswijzen. Het kan zijn dat het bestemmingsplan naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen wordt aangepast.
06

Onherroepelijk

Verwachting: Q4 2021

Huidige fase

Het bestemmingplan is onherroepelijk, dat wil zeggen definitief. Op basis van het nieuwe vastgestelde bestemmingsplan kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van het woongebouw aan de Grote Beer.
07

Start bouw

Verwachting: eind Q4 2021

Afgifte omgevingsvergunning. Als er geen bezwaren meer zijn, is de vergunning onherroepelijk en kunnen we starten met de bouw.

WONEN IN DE GROTE BEER

In het gebouw worden twee-, drie- en vierkamer appartementen gerealiseerd, variërend van zo’n 57 tot 83 m2. 85% van de appartementen worden aangeboden in de middeldure huur, voor bijvoorbeeld ouderen en werkende middenklasse. Op straatniveau is ruimte voor winkels en andere functies. Over de invulling van deze ruimtes en over de inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw, zijn Dura Vermeer en de gemeente Rotterdam in gesprek gegaan met omwonenden.

WONEN IN DE GROTE BEER
Vragen? Bekijk de veelgestelde vragen! Veelgestelde vragen

Blijf op de hoogte, schrijf je nu in!

AANMELDEN